Alychecia

Alychecia


[Home]   [First Comic]   [Latest Comic]   [Archive]   [+ Fav]   [RSS]

Page 87

« First    < Previous     Next >    Newest »

Commentary:

Reply Alyxes, February 23rd, 2011, 11:51 pm

Kort uppehåll Jag håller på att flytta, tumultartat. Så fredagen kommer nog att bli lidande.
Men det kommer fortsätta snart igen.

Reply Advertisement, July 23rd, 2019, 12:12 am

Discussion:

Reply sigmons (Guest), March 5th, 2011, 11:05 am

SoleN? Märkte just hade du har glömt solen i bland på hennes tröja.

Reply Alyxes, March 9th, 2011, 7:17 am

Solen Nej Sigmons, solen är inte glömd.
Detta är ett montage av många tillfällen då de träffas och leker.
Lanya har många olika kläder, hon är ju prinsessa.

Dessutom är det en broderad blomma på hennes första kläder, men det är mycket riktigt en sol i högra rutan i mitten.
I sista rutan har hon samma kläder som när de träffades.

Post A Comment

Average Rating: None
« First    < Previous     Next >    Newest »

Proudly hosted by Smack Jeeves  |  Site design by Draco  |  Site mod by Enkida