Alychecia

Alychecia


[Home]   [First Comic]   [Latest Comic]   [Archive]   [+ Fav]   [RSS]

Page 86

« First    < Previous     Next >    Newest »

Commentary:

Reply Alyxes, February 17th, 2011, 9:10 pm

Tillbaka till nutiden. Fast inte så länge...
Kapitlet är inte alls slut än.

Reply Advertisement, July 22nd, 2019, 11:40 pm

Discussion:

Reply sigmons (Guest), February 19th, 2011, 2:46 pm

Du har ganska långa kapitel varför inte göra dom till 17-20 sidor?

Reply Alyxes, February 20th, 2011, 1:44 pm

kapitellängden Jag hade gärna velat göra kortare kapitel, men jag vill samtidigt inte klippa upp handlingen i fler kapitel än nödvändigt.
För mig betyder det att ett kapitel har ett namn, och det har en innebörd, och den innebörden skall förmedlas i det kapitlet, och inte klippas upp i tre delar eller nåt.
Jag vill också att vissa händelser ska vara med i specifika kapitel, och då tenderar de att bli ganska långa.
Det är fullt möjligt att något kapitel blir ganska kort också, för om det är en kort händelse som jag vill förmedla som inte riktigt blir bra att klämma in i nåt annat kapitel så blir det i ett eget.
Sen ska man inte glömma att jag inte är fullärd. I framtiden kanske jag kan göra kapitel med bestämd längd och förmedla det jag vill.
Men just nu gör jag som jag känner att jag behöver.

Tack för den bra frågan sigmons.

Reply Sigmons (Guest), February 23rd, 2011, 8:25 am

Tack för svaret, du gör som du vill, men enligt min åsikt skulle det passa jätte bra med ett nytt kapitel nu när Roq tänker tillbaka. :D

Post A Comment

Average Rating: None
« First    < Previous     Next >    Newest »

Proudly hosted by Smack Jeeves  |  Site design by Draco  |  Site mod by Enkida